Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR

1.1.HİZMET SAĞLAYICI/KİRAYA VEREN’in ünvanı, adresi ve telefon numarası ile KİRACI’nın ad-soyadı, telefonu ve e-posta adresi, Rezervasyon Fişi’nde yer almaktadır.

1.2.ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Ünvan : oBilet Bilişim Sistemleri A.Ş.

Adres :Sultan Selim Mh.Yunus Emre Cd. No:1/11 K:3 34415 Kağıthane/İstanbul

Telefon : (0212) 963 03 53 

E-Posta : ………..

VKN / VD : 6320481434 / Maslak

Ticaret Sicil No : 14285-5

MERSİS : 0632048143400049

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

2.1.İşbu Sözleşmenin konusu, www.obilet.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve oBilet adını taşıyan mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) üzerinden (İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama, birlikte ve ayrı ayrı “Platform” olarak anılacaktır) araç kiralama hizmetini veren Araç Kiralama Şirketi’nin (KİRAYA VEREN/ASIL HİZMET SAĞLAYICI), KİRACI'ya satışını yaptığı kiralama hizmete ilişkin olarak tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


2.2.İşbu sözleşme konusu hizmet, araç kiralama hizmeti olup; KİRACI ile KİRAYA VEREN’in bilgileri, rezervasyon numarası, ayrı ise KİRAYA VEREN rezervasyon numarası, kiralanan aracın bilgileri, kira süresi, araç teslim alma ve iade tarihleri, araç teslim alma ve iade yeri, adresi, kira bedeli, varsa indirim veya kupon bilgileri, ödenen ve/veya araç tesliminde ödenecek son tutar, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. İlgili bilgiler, işbu formun eki ve ayrılmaz parçası olan Rezervasyon Fişi’nde yer almakta olup; ödeme yapılmadan önce ödeme ekranında gösterilmekte ve ayrıca KİRACI'nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilmektedir. KİRACI, araç kiralama hizmeti dışında çocuk koltuğu, navigasyon, sigorta gibi ek hizmet satın alması halinde, bu hususlar ayrıca bildirilecektir. 


2.3.Aracın teslimi anında üzerinde isim-soyisminizin yazılı olduğu ve kiralama hizmeti satın aldığınız kredi kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Satın alınan hizmet uyarınca araç tipine göre değişiklik gösterecek tutarda depozito bedeli kredi kartınızdan bloke edilecektir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Kiralama Koşulları’nı okuyunuz.


2.4.Sözleşme akdedilmiş olsa dahi vergi tutarlarında meydana gelebilecek artışlar ile araç KİRAYA VEREN tarafından fiyatların artırılması gibi sebeplerle araç kiralama fiyatında oluşabilecek her türlü artış kira bedeline yansıtılacaktır. Bu nedenle, araç teslim anında ek ödemelerin çıkabileceği KİRACI’nın bilgisine sunulmaktadır.

2.5.Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş., yalnızca ve sadece Platform’un işleticisi ve kullanıcısı olup; KİRACI’ya KİRAYA VEREN tarafından sağlanacak hizmete ilişkin sözleşmenin tarafı olmadığı gibi, ilgili sözleşme konusu kiralama hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin de herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş., KİRAYA VEREN ve KİRACI arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda taraf gösterilemez.

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ

3.1.İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak KİRACI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup, hizmet sunumunun tamamlanmasından sonra KİRAYA VEREN tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

4. CAYMA HAKKI

4.1.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/6 hükmünün yönlendirmesiyle, 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-g hükmü uyarınca; KİRACI’nın işbu Sözleşme bakımından cayma hakkı bulunmamaktadır. 


4.2.Bazı KİRAYA VEREN firmalar, kendi inisiyatifleri dahilinde KİRACI’ya cayma hakkı tanımakta olup; bu kapsamda KİRACI’nın, KİRAYA VEREN ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri saklıdır. Bu doğrultuda KİRAYA VEREN tarafından belirlenen Kiralama Koşulları, her bir araç için oBilet tarafından ilgili bölümde belirtilmekte olup; KİRACI ödeme işlemini tamamlamadan önce bu kuralları okumakla yükümlüdür.


5. GEÇERLİLİK

5.1.İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve eki Rezervasyon Fişi, elektronik ortamda KİRACI tarafından okunup kabul edildikten sonra Mesafeli Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. YETKİLİ MAHKEME

6.1.KİRACI ve KİRAYA VEREN; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


6.2.Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, görevli İlçe ve İl Tüketici Hakem Heyetleri her yıl Resmi Gazete’de yayınlanan geçerli tutarlar dikkate alınmalıdır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ile eki Rezervasyon Fişi, Mesafeli Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.