Satış Sözleşmesi

MESAFELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - DAYANAK

İşbu Sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan bir sözleşme olması hasebiyle düzenlenmiştir.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşme ile oBilet (Aracı Hizmet Sağlayıcısı), www.obilet.com alan adında ve/veya oBilet mobil uygulamaları üzerinden rezervasyon talebinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi kullanıcılarına, araç kiralama şirketleri (Kiraya Veren/Asıl Hizmet Sağlayıcısı) tarafından belirlenen ve işbu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere sahip araç ve/veya araçların kullanıcılara listelenmesine, kullanıcıların diledikleri tarih ve fiyatlarda, lokasyonlarda ve nitelikte kiralık araç bulabilmesi adına araç kiralama şirketleri tarafından oBilet veritabanına yüklenen verilerin sınıflandırılmasına, bu kapsamda çeşitli pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, listelenen çeşitli araçların kullanıcılar tarafından araç kiralama şirketlerinden kiralanmasına aracılık edilmesine ve aracılık faaliyeti sonucu kira parasının (komisyon bedeli mahsup edildikten sonra) araç kiralama şirketine ödenmek üzere oBilet  tarafından kullanıcıdan tahsil edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

MADDE 3 - TARAFLAR 

3.1. HİZMET SAĞLAYICI/KİRAYA VEREN

Ünvan : Otocar

Adres : Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Cad. İstwest Blokları A1A D:126 Bahçelievler/İstanbul

Telefon : 0850 217 17 17 - 444 06 92

E Posta : [email protected]

 

3.2. KİRACI

Adı, Soyadı : {{CUSTOMER_NAME}}

Telefon : {{CUSTOMER_PHONE}}

E-Posta : {{CUSTOMER_MAIL}}

3.3.ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Ünvan : oBilet Bilişim Sistemleri A.Ş.

Adres : Sultan Selim Mh.Yunus Emre Cd. No:1/11 K:3 Kağıthane/İstanbul

Telefon : (0212) 963 03 53 

E-Posta : [email protected]

VKN / VD : 6320481434 / Maslak

Ticaret Sicil No : 14285-5

MERSİS : 0632048143400049

MADDE 4- TANIMLAR 

"oBilet" : oBilet Bilişim Sistemleri A.Ş., www.obilet.com , online bilet hizmeti, cep telefonları ve her türlü benzeri elektronik ortamda kullanılan oBilet online bilet hizmetlerini de kapsayan tüm içeriği ifade eder.

“Platform” : www.obilet.com alan adlı internet sitesi ve/veya oBilet mobil uygulamalarını ifade eder.

“Aracı Hizmet Sağlayıcı”: oBilet Bilişim Sistemleri A.Ş.’yi ifade eder.

“Hizmet Sağlayıcı” : Hizmete konu araçları aslen kiraya veren araç kiralama şirketini ifade eder. Aynı zamanda Kiraya Veren’dir.

“Kiraya Veren” : Hizmete konu araçları aslen kiraya veren araç kiralama şirketini ifade eder. Aynı zamanda Hizmet Sağlayıcısı’dır.

“Kiracı” : Sözleşmeye konu araç kiralama hizmeti alacak kişiyi ifade eder.

“Hizmet” : Kullanıcının ücreti karşılığında oBilet üzerinden araç kiralama işlemini ifade eder.

"Kullanıcı" : oBilet'i ziyaret eden ve/veya hizmet satın alan kişiyi ifade eder.

“Kiralama Fişi” : Rezervasyon ayrıntılarını içerir araç teslim alma belgesidir.

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

 Kiracı

{{CUSTOMER_NAME}}


{{CUSTOMER_PHONE}}
{{CUSTOMER_MAIL}}
Kiraya Veren / Hizmet Sağlayıcı

Otocar

 Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Cad. İstwest Blokları A1A D:126 Bahçelievler/İstanbul

0850 217 17 17 - 444 06 92

[email protected]

Kiralama Süresi

28.08.2024 05:00

02.09.2024 07:30

6 Gün
Teslim BilgileriAraç Bilgileri

Corsa

Benzin


Otomatik

Ödeme Bilgileri

7.040,00{{EXTRAS_PRICE}}
5.1.İşbu sözleşme konusu hizmet, araç kiralama hizmeti olup; rezervasyon numarası, ayrı ise KİRAYA VEREN rezervasyon numarası, kiralanan aracın bilgileri, kira süresi, araç teslim alma ve iade tarihleri, araç teslim alma ve iade yeri, adresi, kira bedeli, varsa indirim veya kupon bilgileri, ödenen ve/veya araç tesliminde ödenecek son tutar, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve KİRACI'nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilmektedir. KİRACI, araç kiralama hizmeti dışında çocuk koltuğu, navigasyon, sigorta gibi ek hizmet satın alması halinde, bu hususlar ayrıca bildirilecektir. Sözleşme konusu araç, KİRACI tarafından kira süresi başlangıcında, teslim için belirtilen tarih ve saatte, yukarıda belirtilen teslim noktasında KİRAYA VEREN’den  teslim alınacaktır.

5.2.Satın almış olduğunuz kiralama hizmetine ilişkin Ön Bilgilendirme Formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

5.3.KİRACI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, www.obilet.com alan adlı internet sitesi ve/veya oBilet mobil uygulamaları üzerinden sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil kira bedeli, ödeme şekli ve KİRAYA VEREN’in tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit etmiş olur. 

5.4.KİRACI, oBilet / Platformlar üzerinden rezervasyon yaptığında, KİRAYA VEREN tarafından düzenlenen ve ödeme ekranında sunulan “Araç Kiralama Sözleşmesi”ni kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Araç Kiralama Sözleşmesi ile Araç Teslim Tutanağı; KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında fiziki olarak araç teslim anında akdedilecektir. 

5.5.oBilet, sahibi olduğu platform aracılığıyla vermiş olduğu hizmetler gereği 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatları ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereğince satış koşullarını ve haklarınızı bildirmektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “ödeme ekranında” sunulmaktadır. Tüketici sıfatı taşımayan KİRACI’lar bakımından 6502 Sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun kira, satış sözleşmesi veya satın alınan hizmetin türüne göre ilgili maddeleri geçerli olacaktır. 


MADDE 6 - REZERVASYON ONAYI

6.1.oBilet, kullanıcıların uygun araç kiralayabilmesi amacıyla platform hizmeti vermektedir. Bu platform üzerinden aynı anda çok sayıda kullanıcının hizmet alabiliyor olması; esas hizmet sağlayıcısı olan araç kiralama şirketlerinin ellerinde belirli sayıda araç bulunuyor olması ve benzeri nedenler ile ödeme tamamlanmadan önce ilgili ürün/ hizmet tükenebilir. oBilet hiçbir zaman platformu üzerinden satışa arz edilen ürün/hizmetin tarafınızca satın alınabileceği/kiralanabileceği garantisini vermez.

6.2.Rezervasyon, KİRACI tarafından ödemenin gerçekleştirilmesiyle tamamlanır.

6.3.Rezervasyon onaylandığında, oBilet KİRACI’ya, KİRAYA VEREN adına, rezervasyonunuzun ayrıntılarını içeren Kiralama Fişi (“Araç Teslim Belgesi”) e-posta yoluyla gönderecektir. İletilen dijital Kiralama Fişi, aracın teslim alınması sırasında KİRAYA VEREN’e sunulmalıdır. Bu nedenle, Kiralama Fişi’nin KİRACI tarafından teslim alınmaması halinde durum derhal oBilet’e bildirilmelidir.

6.4. Rezervasyon bilgileri fiziksel ortamda saklanmamaktadır. Bununla birlikte KİRACI, Platform üzerinde bulunan “Bilet İşlemlerim” sekmesine girerek,  rezervasyonu hakkında sorgulama yaparak araç kiralama bilgilerine  erişilebilir. 

6.5.Tarafınıza gönderilen elektronik posta, aracın teslim alımı/kullanımı esnasında KİRAYA VEREN tarafından belirlenen hizmet ücretinin ve/veya vergilerinin ayrıntılarını ya da KİRACI tarafından talep edilen ek hizmetleri(çocuk koltuğu, navigasyon vb. hizmetleri) içermez ve bir fatura değildir. 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI 

7.1.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/6 hükmünün yönlendirmesiyle, 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-g hükmü uyarınca; KİRACI’nın işbu Sözleşme bakımından cayma hakkı bulunmamaktadır. 

7.2.Bazı KİRAYA VEREN firmalar, kendi inisiyatifleri dahilinde KİRACI’ya cayma hakkı tanımakta olup; bu kapsamda KİRACI’nın, KİRAYA VEREN ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri saklıdır. Bu doğrultuda KİRAYA VEREN tarafından belirlenen Kiralama Koşulları, her bir araç için oBilet tarafından ilgili bölümde belirtilmekte olup; KİRACI ödeme işlemini tamamlamadan önce bu kuralları okumakla yükümlüdür.


MADDE 8. - DEĞİŞİKLİK VE İPTAL-İADE HÜKÜMLERİ


8.1.Her KİRAYA VEREN firmanın, her bir araç için, iptal, iade ve değişim süreçlerinde yürüttüğü farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle KİRACI, ödeme yapmadan önce, işlemine konu aracın değişiklik, iptal-iade şart ve politikaları ile uygulanacak diğer tüm özel koşullar için ilgili bölümde yer verilen “Kiralama Koşulları”nı dikkatle incelemelidir. KİRACI, yasal olarak işbu Sözleşme’den cayma hakkının bulunmadığını, bu nedenle hiçbir iptal, iade veya değişim hakkının mevcut olmayabileceğini bildiğini, bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan eder. 

8.2.KİRAYA VEREN’in değişiklik ve/veya iptal-iade şartlarında farklı uygulama başlatması halinde güncel uygulama dikkate alınacaktır. 

8.3.oBilet, KİRACI’nın değişiklik ve/veya iptal-iade taleplerinin KİRAYA VEREN’e iletilmesi ve bu taleplerin KİRAYA VEREN’in şart ve kuralları doğrultusunda hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi için müşteri hizmetleri servisi sunmakta olup; bu hizmet hiçbir koşulda KİRAYA VEREN’in şart ve kurallarına müdahale hak ve yetkisini haiz olduğu anlamına gelmez. 

8.4.oBilet üzerinden yapılan bir rezervasyon veya kiralama hizmeti, bir başkası adına devredilemez ve/veya isim değişikliği yapılamaz.

8.5.KİRACI değişiklik ve/veya iptal-iade taleplerini; kira başlangıç tarih ve saatinden önce; oBilet internet sitesinden “Bilet İşlemleri” bölümünden doğrudan yapabilir veya websitesi/mobil uygulama üzerinde yazan iletişim yöntemlerinden biriyle, Canlı Destek yoluyla veyahut Çağrı Merkezi aracılığıyla iletebilir.

8.6.İşbu Sözleşme uyarınca belirlenen kira başlangıç tarih ve saatinden itibaren hiçbir koşulda iptal-iade ve/veya değişiklik yapılamaz.

8.7.KİRACI, değişiklik ve/veya iptal-iade işlemini doğrudan KİRAYA VEREN ile gerçekleştirirse, devamındaki bütün süreçleri yine KİRAYA VEREN ile sürdürmesi gerektiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI bu halde oBilet’in kendisini bilgilendirmek dahil hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

8.8.oBilet satış kanallarından yapılan ödemelerde, (iadenin mümkün olması şartıyla) iade işlemleri sadece araç kiralama işlemlerinde kullanılan karta yapılır. Ödemede kullanılan kartın son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır. Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Canlı Destek veya Çağrı Merkezi’mize başvurabilir.

8.9.KİRACI, araç kiralama rezervasyonuyla birlikte farklı bir ürün ve/veya hizmet satın almış veya kiralamış ise, bu ürün ve/veya hizmetin iptalini ayrıca gerçekleştirmekle yükümlüdür. Araç kiralama rezervasyonunda yapılacak iptal veya değişiklikler; diğer ürün ve/veya hizmetlerde kendiliğinden herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

8.10.oBilet, herhangi bir iptal-iade ve/veya değişiklik nedeniyle para iadesi gerektiğinde, ödeme/rezervasyon tarihi ile iade tarihi arasındaki paranın değer kaybı veya yeni araç kira bedellerindeki artış dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir parasal kayıptan sorumlu tutulamaz. 

MADDE 9 - GENEL KURALLAR

9.1.oBilet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde tüm kimlik (isim-soyisim, cinsiyet, doğum tarihi, pasaport/kimlik/ehliyet bilgileri vb.) ve iletişim bilgilerinin (adres, telefon, e-posta vb.) eksiksiz ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği KİRACI’nın sorumluluğundadır. Kimlik bilgilerinin eksik, hatalı olması ya da güncel olmaması nedeniyle doğabilecek aksaklıklardan ve/veya meydana gelecek zararlardan oBilet hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz. İletişim bilgileri ise işleminize dair tüm bildirimler için kullanılacak olup; meydana gelecek değişikliklerin bildirilmemesinden yalnızca KİRACI sorumludur. 

9.2.oBilet üzerinden yapılacak tüm kiralama işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. KİRACI, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, 3D Secure sistemi üyesi olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. 3D Secure, kendi sistemi üzerinden tam doğrulama yöntemi ile işlemler yapılmasını sağladığından dolayı, bu sistemle gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğun sadece KİRACI üzerinde olduğunu, dolayısıyla Platform üzerinde gerçekleşen ödemeler için harcama itirazında bulunamayacağını beyan eder. KİRACI, 3D Secure yüzünden oluşabilecek aksaklıklardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul eder.

9.3.Rezervasyon işlemi gerçekleştikten sonra KİRACI'ya ait kredi kartının Tarafların kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni veya iddiasıyla, ilgili bedelin banka veya finans kuruluşunca oBilet’e ödenmemesi halinde, oBilet ve/veya KİRAYA VEREN’in herhangi bir yükümlülüğü kalmayacaktır. İşbu durumun, araç kiralama hizmetinden faydalanmaya başlandıktan sonra meydana gelmesi halinde KİRACI, ilgili bedel ile doğan her türlü zarar ve ziyandan; rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9.4.KİRACI'nın herhangi bir sebep veya şekilde temerrüde düşmesi halinde, işbu halin diğer Tarafların kusurundan kaynaklanmaması şartıyla KİRACI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI ve/veya oBilet’in uğradığı zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.  

9.5.Sözleşme konusu araç, KİRACI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle KİRACI, aracı teslim alırken kimlik kartını, ehliyetini ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını KİRAYA VEREN firmanın görevli personeline ibraz etmek zorundadır. Talep edilen belgelerin bulunmaması nedeniyle aracın teslim edilmemesinden oBilet sorumlu tutulamaz. Sözleşme konusu araç, KİRACI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden oBilet sorumlu tutulamaz.

9.6.KİRAYA VEREN tarafından belirlenen araç kiralama ehliyet, yaş ve benzeri kurallar bakımından araç teslim tarihi esas alınır. 

9.7.İşbu Sözleşme’ye konu araç kiralama hizmeti ve araç hakkında yalnızca asıl hizmet sağlayıcısı olan araç kiralama firmaların şart ve kuralları, değişiklik veya iptal-iade politikaları, no-show kuralları, ücretlendirme politikaları geçerlidir. Bu şart, kural ve/veya politikalar, her bir hizmet sağlayıcı firma ve hatta her bir araç için farklılık arz edebilir. Bu nedenle KİRACI, ödemeyi gerçekleştirmeden önce “Kiralama Koşulları”nı dikkatlice okumakla yükümlüdür. oBilet’in bu kurallara hiçbir şekilde müdahale hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 

9.8.Satın alınan hizmet uyarınca araç tipine göre değişiklik gösterecek ve KİRAYA VEREN tarafından belirlenen tutarda depozito bedeli kredi kartınızdan bloke edilecektir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Kiralama Koşulları’nı okuyunuz.

9.9.KİRACI, araç kiralama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca KİRAYA VEREN’in genel kurallarına, araç kiralama süresine, araç teslim alma ve iade tarih ve saatlerine, araç teslim alma ve iade yerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranmakla yükümlüdür. 


9.10.Aracı hizmet sağlayıcı olarak oBilet, Platform’da araç kiralama şirketlerinin kiralanmak üzere arz ettiği araçların özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ile ürünler ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında önem arz etmeyen farklılıklar olabilir. Araç kiralama aşamalarında gösterilen araç fotoğrafları temsili mahiyettedir.

9.11.KİRAYA VEREN tarafından operasyonel sebeplerle araç, muadiliyle değiştirilebilir. Bu durumdan OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. sorumlu değildir.

9.12.Araç teslim anında, KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında fiziki olarak Araç Kiralama Sözleşmesi ile Araç Teslim Tutanağı akdedilecek olup; KİRAYA VEREN, KİRACI’dan Sözleşme şartlarına uyacağını ispatlayacak bilgi ve belgeler talep edebilir. KİRACI’nın bu belgeleri imzalamaktan imtina etmesi, talep edilen bilgi-belgeleri sunmaması yahut sunduğu belgeler nedeniyle KİRAYA VEREN’in aracını kiralamaktan vazgeçmesi gibi hallerden, aracı hizmet sağlayıcısı sıfatını haiz OBİLET sorumlu tutulamaz. OBİLET’in hizmetin verilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup; KİRACI’nın varsa ödemiş olduğu bedel iadesi ve uğrayacağı zararların tazmini dahil tüm taleplerinin tek muhatabı KİRAYA VEREN’dir. 


MADDE 10-OBİLETİN YASAL KONUMU

10.1.oBilet, www.obilet.com alan adında ve/veya oBilet mobil uygulamaları üzerinden hiçbir surette kendi adına ve hesabına araç kiralama hizmeti sunmamaktadır. oBilet, KİRAYA VEREN tarafından önceden belirtilen ve Platform veri tabanlarına yüklenen fiyat, lokasyon, özellik ve modeldeki araçların, KİRACI tarafından kiralaması amacıyla rezervasyon hizmeti vermekte olup, araç kiralama sözleşmesi bakımından YALNIZCA ONLİNE ARACI HİZMET SAĞLAYICISI olarak faaliyet göstermektedir. Bunun dışında oBilet hiçbir surette KİRAYA VEREN sıfatıyla hareket etmemekte ve KİRACI’ya araç kiralamayı taahhüt etmemektedir. oBilet, KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında bir araç kiralama sözleşmesi kurulması amacıyla platform hizmeti vermekte olup, Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında “işleten” sıfatını taşımamakta, bu nedenle “işleten” sıfatına bağlı maddi, cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. KİRAYA VEREN ile oBilet arasındaki anlaşmaya göre ek hizmetler dahil araç toplam kiralama bedeli KİRAYA VEREN ad ve hesabına oBilet tarafından KİRACI’dan rezervasyon bedeli adı altında tahsil edilmekte; oBilet ile KİRAYA VEREN arasındaki anlaşma uyarınca oBilet tarafından hizmet bedeli mahsup edildikten sonra araç kiralama bedeli Kiraya Veren’e verilmektedir.

10.2.oBilet, yalnızca ve sadece Platform’ların sahibi olup KİRACI’ya KİRAYA VEREN tarafından sağlanacak araç kiralama hizmetine ilişkin sözleşmenin tarafı olmadığı gibi, ilgili sözleşme konusu hizmetin verilmesine ilişkin de herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, oBilet, Platformları üzerinden rezervasyona sunulan KİRAYA VEREN firma Araçları’ndan ve/veya KİRAYA VEREN’in araç kiralama hizmetinden ve/veya KİRAYA VEREN’in araç kiralama sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ayıp, eksik ifa, hiç ifa etmeme, temerrüt vs.) veya KİRACI’ya teslim edilen araçlara gelebilecek ve/veya bu araçlar vasıtasıyla üçüncü kişilere verilebilecek maddi-manevi zararlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi; oBilet bu uyuşmazlıklarda taraf gösterilemez. KİRACI ve/veya sigorta şirketleri ve/veya üçüncü kişiler tarafından yönetilecek her türlü talep ve davada yegane muhatap KİRAYA VEREN’dir.

10.3.KİRACI, bu sözleşme ile beraber Platformları kullanırken gelen uyarıları da dikkate almak mecburiyetindedir. oBilet; kullanıcılar ile hizmet sağlayıcıların bir araya getirildiği bir platform hizmeti vermektedir. Hizmet sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki hukuki ilişki oBilet tarafından kullanıcılara sunulan platform hizmetinden ayrı ve bağımsızdır. oBilet; Platformlar üzerinde yer alan kullanıcı ve hizmet sağlayıcıların bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı firmalar ve kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden oBilet sorumlu tutulamaz. oBilet / Platformlar üzerinden araç kiralama hizmeti satın alanlar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

MADDE 11-OBİLET KULLANIM KOŞULLARI

11.1.Kullanıcı, oBilet’i ziyaret ederek veya hizmet/mal satın alarak,  sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılmaktadr. Kullanıcı,  Platformu kullanarak, araç kiralama rezervasyonu için yeterli yasal yaşta olduğunu ve bu Platformu kullanmanın bir sonucu olarak herhangi bir yükümlülük için sorumluluk aldığını onaylamaktadır. Platformun kullanımında, Kullanıcı veya Kullanıcıya ait oturum bilgisini kullananların bu rezervasyon motoruna dair tüm kullanımlar için mali veya sair suretle her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder. 

11.2.Platform’a üyelik kişisel kullanım içindir. Üyeler, hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptir. Üyeler, üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Üyeler aynı zamanda istedikleri zaman üyelik hesaplarını kapatabilirler.

11.3.Kişisel Verilen Korunması ve Gizlilik

11.3.1.oBilet, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

11.3.2.oBilet, yürürlükteki mevzuattan doğan zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda bilgi talep edilmesi hallerinde ve/veya Ziyaretçilerin güvenliklerinin korunmasına ilişkin olarak bilgi verilmesinin gerekli görüldüğü hallerde ziyaret, alışveriş ve benzeri gerekli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

11.3.3.oBilet, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir. Bu işlemler içinde, ziyaret zamanı ve süresi, izlenen sayfalar ve Platform’a gelmeden önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, Platform aktivitesini ölçmek ve Platform’u geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır. Platform, tüm Kullanıcıların erişimine açıktır.

11.4.Bilgilerin Korunumu

11.4.1.oBilet, Kullanıcı ilgili hiçbir kişisel bilginizi web sitesi ve mobil uygulamalarında barındırmaz. Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel bilgiler olup hiçbir kişisel bilgi içermez. Tüm kişisel bilgiler güvenli bir alanda saklanmaktadır. Kullanıcıya ait Kredi kart numaraları en yeni e-ticaret teknolojisi kullanılarak şifrelendirilir.

11.4.2.oBilet’te veri güvenliği sistemleri kullanılmaktadır. Bu amaçla oBilet “Comodo” nun güvenlik kapsamı içindedir.

11.4.3.Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standartlarında olup, kredi kartı işlemleri için en güvenilir güvenlik sistemidir. Buna rağmen, bilet satın alma işlemlerinde, kredi kartı bilgileriniz oBilet sistemi üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

11.4.4.Kullanıcıların Platform’da yaptıkları işlemlere ilişkin tüm sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Özellikle Kullanıcıların ortak bilgisayar kullandıkları durumlar başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, üyelik ve/veya satın alma işlemleri söz konusu bilgisayarı kullanan üçüncü kişilerce görüntülenebilir. Kullanıcı eğer ortak bir bilgisayar kullanıyorsa ve üye girişi yaptıysa, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkış işlemi yapması gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işlemleri ya da satın almış olduğu hizmet üzerinde üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden oBilet sorumlu olmayacaktır. Kullanıcıların bu duruma azami önem göstermesi gerekmektedir.

11.4.5.Üçüncü bir tarafın, Kullanıcı kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, sistemde yer alan en son adres kullanarak durumu Kullanıcıya bildirmek için makul bütün çabalar gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde Kullanıcıya bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından oBilet sorumlu olmayacaktır. oBilet aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; (i) Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, (ii) oBilet’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller, (iii) Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri, (iv) Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileri halefe devredilecektir.
11.5.Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri

11.5.1.oBilet’in sunduğu içeriğin araç bilgileri, kiralama ücret bilgileri, rezervasyon durumu, tarih-saat bilgileri ve benzeri bazı bölümleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda, doğruluğu ve güncelliği de ilgili üçüncü kişilerden sağlanmakta olup; oBilet bu bilgilerin bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir. 

11.5.2.oBilet, Platform üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. oBilet, anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya üçüncü tarafların sitelerine yönlendirebilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin Obilet tarafından denetlendiğini göstermez. oBilet, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı oBilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da oBilet sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul ederler.

11.6.Fikri Mülkiyet Hakları

11.6.1.Platform’un tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla oBilet tarafından oluşturulan tüm içerik ile markalar ve logolar oBilet’e aittir. Kullanıcılar, oBilet’in fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi ürünlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

11.6.2.Kullanıcılar, Platform’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla oBilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, içeriklerin ve ara yüzün oBilet’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik oBilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

11.6.3.Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya oBilet’in izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırıdır. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı oBilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

11.6.4.Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma” eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla oBilet yasal haklarını kullanabilir.

11.7.Sorumluluğun Reddi

11.7.1.oBilet, sağladığı hizmet konusunda herhangi bir garanti vermez. oBilet platformunun veya sunulduğu ve desteklediği teknolojinin (sunucular) hatasız veya kusursuz olacağı veya bu platformda yayınlanan bilginin virüs veya kirletici ya da yıkıcı özelliklere sahip herhangi bir şeyi içermediği anlamına gelen hiçbir garantiyi vermemekte veya beyanda bulunmamaktadır. oBilet ile birlikte oBilet'in ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Platform’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcıların maruz kaldıkları kesintiden veya gecikmeden,  dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

11.7.2.KİRACI ile KİRAYA VEREN, araç kiralama hizmeti kapsamında KİRACIların verdikleri bedel karşılığında kendilerine vaat edilen herhangi bir özelliğin araçlarda bulunmamasından, ilanlardaki fotoğraflar ve yazılan araç özelliklerinin gerçeği yansıtmamasından ve/veya KİRAYA VERENlerin belirttikleri özelliklerde araçların stoklarında bulunmamasından, araç kiralama hizmetinin kullanılması sırasında ortaya çıkan herhangi bir sebepten, iletişim kesintisinden, bilgisayar virüsü sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan ve bunlarla sınırlanmamak üzere aralarında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıktan oBilet’in sorumlu olmayacağını, sorumlu tutulamayacağını, oluşabilecek zararlardan ve hak ihlallerinden kaynaklanan tazminatların oBilet’e rücu edilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

11.8.oBilet, gelişen şartlar dâhilinde herhangi bir zamanda Platform’da yer alan bilgileri, formları, her neviden içeriği, kullanım koşulları ve gizlilik politikasında, hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. oBilet herhangi bir zamanda hizmet bedeli eklemek de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme ve/veya Kiralama Koşulları’na yeni eklemeler yapabilir. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez oBilet.com’da yayınlanacaktır. KİRACI, oBilet’i kullanmakla bu olası değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEP VE BENZERİ HALLER

12.1.Tarafların kendi kontrollerinde olmayan, iradeleri, kast veya kusurları dışında meydana gelen, öngörülmeyen ve önlenemeyen şartlardan veya sebeplerden dolayı ortaya çıkan gecikme, kaza, alıkoyma, yaralanma, savaş, ayaklanma, sivil kargaşa, olağanüstü tabiat olayları, deprem, zelzele, yangın, su baskını, salgın, hastalık, grev, lokavt, isyan, mevzuat değişiklikleri, devletin karar ve/veya eylemleri gibi haller; mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. 

12.2.KİRACI, oBilet’in satış kanalları üzerinden gerçekleştirdiği araç kiralama hizmetine dair, kiralama tarihinden önce, sonra veya kiralama dönemi içerisinde gerçekleşebilecek her türlü mücbir sebep, fevkalade haller, kaza, mal veya can kaybı halleri ve benzeri olaylardan ötürü online işlem hizmeti veren ARACI HİZMET SAĞLAYICI oBilet’in sorumlu olmadığını, maddi ve manevi yükümlülük altına girmediğini; peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 


MADDE 13 - DİĞER HÜKÜMLER

13.1.Taraflar; işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, oBilet’in defterleri, kayıtları, bilgi-belgelerinin, sunucu kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, oBilet tarafından gönderilen e-posta ve/veya SMS kayıtlarının, tüm dijital delillerin, elektronik yazışma kayıtlarının, Canlı Destek ve/veya Çağrı Merkezi görüşme kayıtlarının kanunen yazılı delil olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.2.İşbu Sözleşme’de düzenlenen başlıklar, yalnızca kolaylık sağlama amacına hizmet etmekte olup; madde hükümlerinin içeriğine doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

13.3.İşbu Sözleşme’nin münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi halinde bu durum Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Geçersiz hale gelen veya Sözleşme’de yer almayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

13.4.oBilet’in işbu Sözleşme’den ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarını hiç kullanmaması ve/veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 14- İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme Türk Hukukuna tabi olup; Sözleşme’nin uygulanmasında, her türlü hukuki işlemde ve/veya Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul (Çağlayan) Merkez Adliyeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda KİRACI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu 14 madde ve 20 sayfadan oluşan Mesafeli Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi 09.01.2024 15:14 tarihinde taraflar arasında ve elektronik ortamda akdedilmiş olup, Sözleşme’nin bir nüshası KİRACI’ya elektronik posta yoluyla gönderilmiştir.